Drīz varēs iesniegt projektus ES fondu atbalsta programmā “ATBALSTS IEGULDĪJUMIEM PĀRSTRĀDĒ”

Atbalsta veids

Atbalsts investīcijām tehnoloģijās un ražošanas būvēs pārtikas ražošanas uzņēmumos, kas pārstrādā lauksaimniecības produktus

Kas var pretendēt uz atbalstu?

  1. Juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi.
  2. Juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja ir pierādīta projekta dzīvotspēja un pamatizejvielu nodrošinājums.
  3. Juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos.

Attiecināmo izmaksas kategorijas

  • Pamatlīdzekļu iegāde
  • Būvniecība un pārbūve
  • Vispārējās izmaksas

Maksimālās attiecināmās izmaksas

Kopējā attiecināmo izmaksu summa- līdz EUR 3 000 000, mājražotājam – līdz EUR 100 000.
Atbalsta pretendentiem, kuri plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi, attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz EUR 300 000.

Atbalsta intensitāte

Maksimālā atbalsta intensitāte tiek noteikta no 20% līdz 30%.

PAPILDUS atbalsta intensitāte 10%:

  • ja ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus;
  • ja ražo vismaz 5 pārtikas produktus, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem;
  • uzņēmumu restrukturizācijai, ja to skārušas citu valstu noteiktie importa ierobežojumi;
  • ja projekts tiek īstenots mērķis, kas veicinātu klimata pārmaiņu samazināšanu (energoefektivitātes rādītājs samazināts vismaz par 20%).

Projektu pieņemšanu plānots uzsākt 2016. gada oktobrī.
Jautājumu gadījumā, lūdzam, sazināties ar mūsu uzņēmuma pārstāvjiem.

SIA PROGRESS.LV
Tel. 66000170; Mob. tel. 22388442;
e-mail: progress-lv@inbox.lv; accounting.progress@inbox.lv;

Our offices and action areas