Atbalsts zvejas un akvakultūras produktu apstrādei

Kas var pretendēt uz finansējumu?

Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēti zvejas produktu apstrādes uzņēmumi ( sīkie, mazie un vidējie komersanti), fiziskas un juridiskas personas, kas mājas apstākļos apstrādē zvejas produktus, arī jaundibināti komersanti.

Programmas mērķis

Sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā.

Atbalstāmās aktivitātes/ izmaksas

 • Jaunas būves būvniecības, būve pārbūves un būves atjaunošanas izmaksas;
 • Būvmateriālu iegādes izmaksas, kas saistītas ar materiālu iegādi iepriekšējā punktā noteikto būvju realizāciju;
 • Ražošanas iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas, tai skaitā datoru programmatūra;
 • Zvejas un akvakultūras produkcijas apstrādes un uzglabāšanas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegādes izmaksas ( tostarp saldēšanas kameras, aukstuma tehnika u.c.);
 • Datorizēto ražošanas procesa vadības un kontroles tehnikas un iekārtu (tostarp programmnodrošinājumu), arī mobilajiem un stacionārajiem svariem izmaksas;
 • Laboratorijas un kvalitātes kontroles tehnikas un iekārtu izmaksas;
 • Mazgāšanas un dezinfekcijas tehnikas un iekārtu izmaksas;
 • Uzņēmuma vajadzībām nepieciešamo enerģētisko iekārtu un tehnikas, tostarp apkures un vēdināšanas tehnikas un iekārtu izmaksas;
 • Uzņēmuma vajadzībām nepieciešamās ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu un dūmgāzu attīrīšanas un ūdens recirkulācijas iekārtu un tehnikas izmaksas;
 • Kravu celšanas un kraušanas tehnikas un iekārtu izmaksas
 • Specializētās produkcijas pārvadāšanas tehnikas, kas nodrošina veterinārajām un higiēnas prasībām atbilstošus apstākļus, izmaksas
 • Patentu saņemšanas vai izmantošanas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz 10 procentus no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas;
 • Vispārējās izmaksas, tostarp arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, kā arī licenču saņemšanas izmaksas un energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu.

Finansējuma intensitāte un termiņš

Finansējuma intensitāte- 50%.

Projektu iesniegšanas termiņš – Līdz 15.12.2016.

Svarīgākās programmas prasības, kas jāievēro pēc projekta īstenošanas

Ne vēlāk kā trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas, jāsasniedz viens no sekojošiem rādītajiem:

Komersantiem un fiziskajām personām:

 • Salīdzinājumā ar iepriekšējo noslēgto finanšu gadu, pēc projekta īstenošanas saražotās produkcijas apjoms jāpalielina vismaz par 10%,
 • Palielina saražotās produkcijas apjomu vai neto pagrozījumu par vismaz 30% projekta ietvaros veikto ieguldījumu apjoma;
 • Ražošanas efektivitātes palielināšana par vismaz 10%
 • Rada jaunus vai uzlabotus produktus vai procesus
 • Jaundibinātajiem uzņēmumiem- jāsasniedz saražotās produkcijas vai gada neto apgrozījums vismaz 30% apmēra no veikto investīciju apjoma.

Projekta uzraudzības periods ir 5 gadi.

Jautājumu gadījumā, lūdzam, sazināties ar mūsu uzņēmuma pārstāvjiem.

SIA PROGRESS.LV
Tel. 66000170; Mob. tel. 22388442;
e-mail: progress-lv@inbox.lv; accounting.progress@inbox.lv;

Our offices and action areas