Biznesa konsultācijas

Piedāvājam uzņēmumiem pakalpojumus, kas saistīti ar iepirkuma procedūras koordinēšanu un  veikšanu uzņēmuma- klienta uzdevumā arī ES struktūrfondu finansējumu programmām.
Progress.LV sniedz  uzņēmuma dibināšanas pakalpojumus, struktūrvienību izveidošanas pakalpojumus, kā arī pārstāvniecību un filiāļu atvēršanas pakalpojumus  ārvalstīs. Minētos pakalpojumus sniedzam šādās valstīs: Latvija, Lietuva, Igaunija, Krievija, Polija un Itālija.
Tirgus un to raksturojošo ekonomisko rādītāju pārzināšana ļauj uzņēmumam Progress.LV pozicionēt sevi kā ideālu partneri jaunu  produkcijas noieta tirgu apgūšanā Eiropā un ārpus tās.
Progress.LV strādā dažādos tirgos Eiropā un ārpus tās. Saikne ar sadarbības partneriem dod iespēju sniegt biznesa partneru piesaistes pakalpojumus,galvenokārt,  Baltijas valstīs un Itālijā.

Our offices and action areas