Dažādu veidu finansējumu piesaiste uzņēmumiem

PROGRESS.LV piedāvā savus pakalpojumus dažādu finansējumu formu piesaistē uzņēmumiem, ikvienā uzņēmuma dzīves fāzē. Mūsu uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu klāsts paredz pilnu atbalsta ciklu uzņēmumam, kuram nepieciešams finansējums jebkādā tā formā. Nodrošinām visas fāzes, sākot no projekta izvērtēšanas, visas nepieciešamās dokumentācijas izstrādes, kā arī sniedzam atbalstu klientam pārrunās ar izvēlēto finanšu institūciju ( bankas, privātie finansētāji, investīciju fondi  u.c.) un sagatavojam visu nepieciešamo dokumentāciju, kas tiek prasīta no finansētāja puses, finanšu līdzekļu piešķiršanai.

Hibrīds parāda un pašu kapitāla finansējums, ko parasti izmanto, lai finansētu uzņēmuma expansion fāzi (attīstības, izaugsmes fāze) . Mezzanine finansējums parasti dod tiesības aizdevējam parāda kapitālu   konvertēt uz īpašumtiesībām vai pašu kapitāla līdzdalību uzņēmumā, ja aizdevums netiek atmaksāts laikā vai ,piemēram, pilnā apjomā. Tas parasti ir pakārtots  prioritāro aizdevēju finansējumiem  (senior debt), piemēram, bankām vai riska kapitāla sabiedrībām. Šī tipa finansējumiem  raksturīgas augstākas procentu likmes un zemāks vai pat neesošs nodrošinājums.
Progress.LV ir ievērojama pieredze  banku aizdevumu piesaistē uzņēmumiem (hipotekārie kredīti, kredītlīnijas, arī  kreditēšanas valsts atbalsta programmas  u.c.).  Izstrādājam visu nepieciešamo dokumentāciju ( biznesa plāns, pietiekums, naudas plūsma u.c.), sniedzam atbalstu klientiem pārrunu procesā ar banku,  aizdevumu nosacījumu apspirešanas procesā, kā arī visas nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanā, ko atkarībā no projekta, finanšu insitūcija pieprasa finansējuma izniegšanai.
Progress.LV sākotnēji tika veidots kā specializēts uzņēmums struktūrfondu apgūšanas jomā, strādājot šajā sektorā, laika gaitā uzņēmums ir ieguvis ievērojamu uzņēmumu- klientu loku, kuri  izmanto Progress.LV piedāvātos pakalpojumus. Progress.LV ir liela pieredze struktūrfondu finansējumu apgūšanā un projektu sagatavošanā ES finansējumu piesaistei uzņēmumiem. Esam piesaistījuši ES finansējumus dažādās programmās gan Latvijā, gan Itālijā dibinātiem uzņēmumiem.  Sniedzam pakalpojumus visas nepieciešamās dokumentācijas izstrādē un sagatavošanā, projekta īstenošanas fāzē, visu starpposmu / nolēgumu pārskatu izstrādē un sagatavošanā, kā arī finansējuma saņemšanas fāzē.
Progress.LV   ir pieredzes bagāts  partneris jautājumos, kas saistīti ar riska kapitāla finansējuma piesaisti uzņēmumiem , izmantojot  privātos finansētājus/ investīciju fondus. Tas ir inovatīvs uzņēmuma finansēšanas veids, kas dod iespēju uzņēmumam attīstīt savu biznesu, izmantojot institucionālas privātās finanšu institūcijas, kas uz noteiktu laika periodu uzņemās daļu no uzņēmuma darbības riska, kļūstot par finansējamā uzņēmuma kapitāla daļu līdzīpašnieku. Parasti riska kapitāla investora un uzņēmuma sadarbības laiks ir no 3-10 gadiem. Pēc šī laika ( parasti jau pēc 5-7 gadiem)  sākās way-out fāze, kuras rezultātā investors realizējot/ pārdodot sev piederošās uzņēmuma daļas izstājas/ iziet  no uzņēmuma ( par nosacījumiem, kas attiecas uz daļu realizācijas metodēm, cenām un citiem nosacījumiem, uzņēmējs un investors, parasti, vienojas iepriekš). SIA Progress.LV sadarbojās ar vairākiem ārvalstu private equity fondiem, kuri finansē uzņēmējdarbības projektus jebkurā to attīstības fāzē ( Seed funding, Startup funding, Expansion funding u.c.).

Our offices and action areas