Finanšu konsultācijas

Parādu restrukturizācija ir viena no svarīgākajām un sarežģītākajām veicamajām aktivitātēm  uzņēmumā, kuras uzdevums ir atjaunot normālu uzņēmuma likviditāti, saimniecisko un finansiālo darbību. Parādu restrukturizācijas jomā Progress.LV  jau ir piedalījies vairākos nozīmīgos un kopleksos projektos.
Biznesa plānu un industriālo plānu izstrādē uzņēmuma  Progress.LV komanda ir uzkrājusi vairāk nekā 10 gadu pieredzi. Izstrādājam biznesa plānus visdažādākajās uzņēmējdarbības sfērās, taču īpaši Progress.LV ir specializējies ražošanas sektoru uzņēmumu industriālo plānu izstrādē.
Uzņēmuma novērtēšanas pakalpojums ļauj noteikt biznesa/ komercsabiedrības ekonomisko vērtību. Uzņēmuma ekonomiskās vērtības noteikšana ir fundamentāls elements tādos darījumos kā uzņēmumu pirkšana, pārdošana, apvienošanās vai, piemēram, riska kapitāla finansējuma piesaiste.
Progress.LV sniedz uzņēmumiem gada pārskatu analīzes pakalpojumus. Nosakām uzņēmuma   rentabilitātes, stabilitātes, likviditātes, efektivitātes un maksātspējas rādītājus. Tāpat veicam uzņēmuma bankas rating  noteikšanu pēc Standard&Poor’s metodes.

Our offices and action areas