Grāmatvedības uzskaite un nodokļu konsultācijas

PROGRESS.LV piedāvā savus pakalpojumus analītiskās un industrialās grāmatvedības jomā. Pateicoties uzkrātajai pieredzei, piedaloties uzņēmumu ražošanas darbībās tieši uzņēmumu iekšienē (ražošanas  izmaksu noteikšana, aprēķināšana  un analīze, ražošanas normu noteikšana, optimizācija u.c.)  PROGRESS.LV ir  ieguvis nozīmīgu pieredzi analītisko un ražošanas izmaksu analīzes sistēmu ieviešanā, kam ir ievērojama nozīme pareizu pārdošanas cenu noteikšanā un finanšu vadībā.
Tas ir jauns pakalpojums, ko Progress.LV piedāvā Micro un Mazajiem  uzņēmumiem, kas vēlas attīstīties, bet tai pat laikā ierobežot patērēto laiku savas darbības grāmatvedības uzskaitei. Zemo izmaksu (low-cost) grāmatvedība dod iespēju mazajiem uzņēmumiem izmantot grāmatvedības uzskaites pakalpojumus  par pievilcīgu cenu;

Our offices and action areas